X

Paslaugos

 • Administracinė teisė
 • Bankroto teisė
 • Baudžiamoji teisė
 • Bylinėjimasis, civilinis procesas
 • Darbo teisė
 • Ikiteisminis, teisminis skolų išieškojimas
 • Įmonių teisė
 • Intelektinės nuosavybės teisė
 • Komercinė teisė
 • Migracijos teisė
 • Paveldėjimo teisė
 • Sutarčių teisė
 • Šeimos teisė
 • Viešieji pirkimai

 

Advokato Mindaugo Kazlausko kontoros profesionalai teikia neatlygintiną atstovavimą probleminėse, rezonansinėse bylose. Jeigu manote, kad Jūsų atvejis yra reikšmingas teisinės sistemos vystymuisi arba manote, kad Jūsų atveju yra pažeidžiamas viešasis interesas, siųskite mums trumpai aprašytą problemą elektroniniu paštu probono@akvp.lt. Jeigu ją įvertinę mūsų kontoros teisininkai Jūsų bylą pripažins kaip probleminę ar itin pažeidžiančią viešąjį interesą, su Jumis bus susisiekta ir mūsų advokatai Jums suteiks neatlygintiną atstovavimą viso teisminio proceso metu.

 

"Teisingumas yra pastovi ir amžina jėga, kuri duoda kiekvienam žmogui tai kas priklauso." Domicijus Ulpianas